W

(we) предлог. 1. с В в; иногда не переводится; skręcić w lewo повернуть влево; przejść w bród перейти вброд; pokroić w plasterki нарезать ломтиками; wysadzić w powietrze взорвать; pracować we dwoje работать вдвоём; zawinąć w gazetę завернуть в газету; materiał w kratę материал в клетку, клетчатый материал; rzeka obfitująca w ryby река, изобилующая рыбой; przyjechać w piątek приехать в пятницу; w rok po... через год (год спустя) после...;

2. с Я в; иногда не переводится; mieszkać w lesie жить в лесу; siedzieć w domu сидеть дома; zostać w samej koszuli остаться в одной рубашке; stanąć w szeregu построиться в шеренгу; w kształcie kuli в форме шара; być w długach быть в долгах; siedzieć w milczeniu сидеть молча; dać w upominku дать в подарок; w dwóch egzemplarzach в двух экземплярах;

3. в наречных оборотах: w celu с целью; w lecie летом; w zasadzie в основном; w istocie действительно; в действительности


Польско-русский словарь 

W ODDALI →← VOTUM

T: 0.102449981 M: 3 D: 3