ZWALIĆ

~ony сов. свалить; ~ z nóg свалить с ног; wiatr ~ił drzewo ветер свалил дерево; ~ węgiel do piwnicy свалить уголь в подвал;
~ wszystkie sprawy na kogoś свалить все дела на кого-л.
+ zrzucić

Польско-русский словарь 

ZWALIĆ SIĘ →← ZWALCZYĆ

T: 0.093167094 M: 3 D: 3