ZWIAĆ

~ny сов. 1. (o wietrze) сдуть;

2. разг. удрать

+ 1. zdmuchnąć 2. drapnąć, umknąć

Польско-русский словарь 

ZWIAD →← ZWĘZIĆ SIĘ

T: 0.104392309 M: 3 D: 3