ZWIĄZKOWY

~i 1. ист. союзный; republika ~a союзная республика;
2. профсоюзный; legitymacja ~a профбилет; zebranie ~e профсоюзное собрание

Польско-русский словарь 

ZWIĄZYWAĆ →← ZWIĄZKOWIEC

T: 0.105859604 M: 3 D: 3