ŁONO

☼ 1. лоно, чрево; утроба ž;

2. недра lm.;

3. поэт, лоно, грудь ž; ● w ~ie в составе, внутри (коллектива etc.); ze swego ~а из своего состава; na ~ie rodziny в кругу семьи;

na ~ie natury (przyrody) на лоне природы
+ 1. brzuch 2. głąb, głębia, wnętrze 3. pierś, piersi

Польско-русский словарь 

ŁONOWY →← ŁOMOTAĆ

T: 0.099491054 M: 3 D: 3